Du er her

Nulltoleranse mot mobbing

07 juli 2017
PDF

Hvordan møte de nye kravene i opplæringslova? Vi setter opp en omfattende kursturné denne høsten.

Fra 1. august 2017 innskjerpes opplæringslova kapittel 9a, og med dette stilles det enda større krav til skolens håndtering og oppfølging av mobbing. Samtidig viser tall fra elevundersøkelsen 2016 at 6,3 % av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Over 40 % av disse svarer at ingen voksne vet om mobbingen.

Vi inviterer til et dagskurs hvor vi tar for oss følgende temaer:

- Nulltoleranse mot mobbing i praksis
- Hele skolens ansvar og elevenes deltakelse
- Aktivitetsplikt og dokumentasjonsplikt
- Hvordan avdekke digital mobbing?
- Fylkesmannen som klageinstans
- Det kontinuerlige og systematiske arbeidet mot mobbing

Les mer

Se vår kurskalender