Du er her

Aktuelt kurs: Trussel mot skolen

05 February 2020
PDF

Bare i januar har det vært rettet ulike trusler mot over 200 av landets skoler. Elever, ansatte og foresatte blir urolige. Truslene stjeler mye oppmerksomhet, og det er vanskelig å slå fast hvorvidt de er reelle eller ikke. Direktoratet for samfunnssikkerhet har uttalt at vi bør være forberedt på skoleskyting som en av de aktuelle truslene. Politidirektoratet oppfordrer nå skolene til å gjennomføre opplæring og øvelser.

Vi inviterer til et dagskurs på Gardermoen den 31. mars om prinsippene for kriseplaner og praktisk håndtering ved trusler mot skolen, i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder.

Les mer