Du er her

Kriseberedskap i praksis

06 november 2018
PDF

Denne høsten har myndighetene bedt oss alle være bedre forberedt på ulike former for kriser. For skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner krever det gode planverk som er godt kjent for dem som skal håndtere krisene. Om planene skal fungere når man står midt i en hektisk og uoversiktlig situasjon, må de også øves på. Som en av markedets ledende aktører tilbyr Personalomsorg både praktiske kurs, workshops og gjennomføring av øvelser innen krisehåndtering og kriseberedskap.

Vår faglige leder Trygve Ebbesvik har lang og bred erfaring i krisehåndtering, både i offentlig sektor, næringslivet og militært. Han er anerkjent for sine konkrete og handlingsrettede tilnærming, har utviklet Kriseperm for grunnskolen/barnehagen, og er fagansvarlig for Kriseportalen.no.

Vi tilbyr følgende tjenester, tilpasset den enkelte oppdragsgiver:


UTVALGTE KURSTEMAER

Krisehåndtering i skolen/barnehagen
Praktiske kurs som belyser både ansvar og konkret håndtering i ulike krisesituasjoner som kan oppstå i og rundt barnehage- og skolemiljøet. Kursene skal gi de ansatte trygghet i hvordan de skal opptre i utfordrende situasjoner.

Kriseberedskap ved trussel mot skolen/barnehagen
Praktiske kurs om prinsippene for kriseplaner ved trusler mot skole eller barnehage, i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder. Selv om det er politiet som skal håndtere en trusselsituasjon, må enhetene ha planer for å ivareta barn/elever, foresatte og ansatte om en kritisk situasjon skulle oppstå. Det skal også drives forebyggende arbeid, og man bør gjennomføre øvelser.

Kurs for kommunale kriseteam
Ved enkelte kriser er det behov for å iverksette psykososiale hjelpetiltak. Disse tiltakene skal være en del av kommunens helsemessige og sosiale beredskap. De fleste kommuner har i dag psykososiale team for å møte krisereaksjoner i kommunen. Kurset har fokus på: Hva kan innbyggerne forvente av et psykososialt kriseteam? Hvordan ivareta den enkelte i krise? Dessuten: sentrale aktører ved kriser og ulykker, organisering av kommunal beredskap, prinsipper for krisehåndtering i Norge, krisereaksjoner hos ulike aldersgrupper og grupper med spesielle behov.

Andre temaer
Vi skreddersyr kurs, seminarer eller workshops etter ønsket tematikk og tilnærming. Trygve holder også en rekke kurs om det psykososiale barnehage- og skolemiljøet. Les mer her


ØVELSER

Vi tar på oss å lede, koordinere og gjennomføre øvelser innen krisehåndtering og kriseberedskap.


Ta gjerne kontakt på telefon 70 24 50 60 eller kontakt@personalomsorg.no for en uforpliktende prat.