Du er her

Kurs: Kriseberedskap ved trussel mot barnehagen

PDF

Myndighetene pålegger alle barnehager å ha beredskap mot trusler. Vi tilbyr et praktisk kurs om prinsippene for kriseplaner ved trusler mot barnehagen, i tråd med Utdanningsdirektoratets nye veileder. I følge veilederen er det et delt ansvar mellom barnehage, kommune/barnehageeier og politi. Vi går opp disse grensegangene.

Trusler mot barnehagen kan komme fra flere hold og ha ulik form. Det kan være frustrerte foreldre, personer som skal ta hevn eller ønsker å skape frykt. Barnehagen må ha planer for å ivareta barna, foresatte og ansatte om en kritisk situasjon skulle oppstå. Enhver barnehage skal også drive forebyggende arbeid, og bør gjennomføre øvelser.

Trygve Ebbesvik er kursholder.Han er daglig leder i Personalomsorg AS, som har utarbeidet kriseplaner som svært mange norske skoler og barnehager har tilgang til. Trygve har lang og bred erfaring i krisehåndtering, både sivilt og militært. Han er anerkjent for sine konkrete og handlingsrettede kurs, har skrevet Kriseperm for grunnskolen/barnehagen, og er fagansvarlig for Kriseportalen.no.

Temaer:

  • Barnehagens planverk – barnehageleders ansvar
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Ansvarsfordeling: politi, barnehage, barnehageeier og kommune
  • Barnehagens beredskapsgruppe
  • Hva påvirker barns kriseopplevelser?
  • Barnehagens varslingssystem
  • Møte trusselen – sikring, evakuering og samlingsplass
  • Informasjon til foresatte – pårørendesenter
  • Mediehåndtering
  • Hva skal vi øve på?

Kurset er svært praktisk rettet.

Tid og sted:
24.04 BERGEN / Radisson Blu Royal Hotel, kl. 09.00-15.00

Pris:
Kr 1990,- pr. deltaker

Påmelding:
Påmeldingsskjema finner du HER.
Påmeldingsfrist: En måned før det enkelte kurs. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp.

Noen tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

"Suverent kurs! Trenger ingen ytterligere kommentar."

"Flott kurs med god og oversiktelig disposisjon. Fin variasjon mellom forelesning og samtale."

"Meget interessant og lærerikt. Veldig aktuelt."

"Engasjerende kursholder."