Du er her

Kurs: Kriseberedskap ved trussel mot skolen

PDF

Vi inviterer til et praktisk kurs om prinsippene for kriseplaner ved trusler mot skolen, i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder. Denne legger et betydelig ansvar på den enkelte skole, i samarbeid med skoleeier. Trusler mot skolen kan komme fra flere hold og ha ulik form. Det kan være tidligere eller nåværende elever, frustrerte foreldre eller andre personer som vil ta hevn eller ønsker å skape frykt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har også uttalt at vi bør være forberedt på at Norge kan bli rammet av skoleskyting. Selv om det er politiet som skal håndtere en trusselsituasjon, må skolen ha planer for å ivareta elever, foresatte og ansatte om en kritisk situasjon skulle oppstå. Enhver skole skal også drive forebyggende arbeid, og bør gjennomføre øvelser.

Trygve Ebbesvik er kursholder. Han er daglig leder i Personalomsorg AS, som har utarbeidet kriseplaner som over 80 % av norske skoler har tilgang til. Trygve har lang og bred erfaring i krisehåndtering, både sivilt og militært. Han er anerkjent for sine konkrete og handlingsrettede kurs, har skrevet Kriseperm for grunnskolen, og er fagansvarlig for Kriseportalen.no.

Temaer:

 • Skolens planverk – skoleeiers ansvar
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Ansvarsfordeling: politi, skole, skoleeier og kommune
 • Skolens beredskapsgruppe
 • Hvordan påvirker elevers kriseopplevelser?
 • Skolens varslingssystem
 • Møte trusselen – sikring og evakuering
 • Samling av elever – samlingsplass og informasjon
 • Informasjon til foresatte – pårørendesenter
 • Mediehåndtering
 • Etterarbeid – virkning av trusselen

Kurset er svært praktisk rettet.

Tid og sted:
26.03 GARDERMOEN / Thon Hotel Oslo Airport, kl. 09.00-15.00
02.04 STJØRDAL / Scandic Hell, kl. 09.00-15.00
23.04 BERGEN / Radisson Blu Royal Hotel, kl. 09.00-15.00

Pris:
Kr 1990,- pr. deltaker

Påmelding:
Påmeldingsskjema finner du HER.
Påmeldingsfrist: En måned før det enkelte kurs. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp.

Noen tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

"Suverent kurs! Trenger ingen ytterligere kommentar."

"Flott kurs med god og oversiktelig disposisjon. Fin variasjon mellom forelesning og samtale."

"Meget interessant og lærerikt. Veldig aktuelt."

"Engasjerende kursholder."