Du er her

Kriseportalen.no

Kriseportalen.no

PDF
Kriseportalen.no er et komplett system for virksomhetens krisehåndtering, som tar vare på alle involverte når krevende situasjoner oppstår. Vi behandler både individuelle kriser, og kriser som rammer hele eller deler av virksomheten. Portalen er svært praktisk rettet, og involverer alle ressurser på og omkring virksomheten.

Å håndtere vanskelige situasjoner i tråd med myndighetenes krav og regler er en krevende oppgave for arbeidsgiver. Menneskene som arbeider og deltar i den daglige driften er virksomhetens viktigste ressurs – enten det er i en bedrift, på en skole eller i en barnehage.

Alle virksomheter opplever kriser og vanskelige situasjoner. Det kan være kollektive kriser som sykdom, dødsfall og ulykker. Så har man de individuelle krisene, som rammer den enkelte ansatte, eleven, barnet eller de pårørende. Eksempler på dette kan være samlivsbrudd, omsorgssvikt, vold i hjemmet, seksuelle overgrep, rusproblemer, økonomiske problemer og kulturelle utfordringer.

Felles for alle situasjoner er at de rammer både enkeltmennesket og omgivelsene. Tjenesten kriseportalen.no er til for å hjelpe både arbeidsgiver og ansatte med å håndtere de vanskelige situasjonene, og det komplekse, forebyggende arbeidet. Her finner man handlingsrettede hjelpemidler, som er faglig og juridisk forankret. De forteller deg som leder, rektor, styrer og ansatt hvordan du skal håndtere konkrete situasjoner. Hjelpemidlene tar for seg forebyggende arbeid, akutt håndtering og langsiktig oppfølging av aktuelle temaer. Her blir alle involverte i en situasjon ivaretatt: ansatte, elever, barn, pårørende og omgivelsene rundt.

Priser:

SKOLE: kr 3300,-
BARNEHAGE: kr 2200,-

Prisene er eks. mva., og gjelder ett års abonnement.
Vi tilbyr egne priser for sammenslutninger og kommune- og fylkesavtaler.

Bestillingsskjema


Nedenfor kan du gå videre til mer informasjon om portalen som er aktuell for deg.