Du er her

Kriseportalen.no BEDRIFT & ORGANISASJON

PDF

Vi utvikler nå kriseportalen.no BEDRIFT & ORGANISASJON, som lanseres i løpet av våren 2019.

En tjeneste som skal hjelpe ledere med å ivareta ansatte i vanskelige situasjoner.

Personalomsorg AS har som formål å hjelpe private og offentligevirksomheter til å ta vare på alle i organisasjonen – i hverdag som i krise. De siste tiårene har vi jobbet bredt med arbeidsmiljø gjennom prosesser, kurs og opplæring. Vi har de siste årene utviklet omfattende verktøy
for håndtering av kriser og vanskelige hendelser i skole og barnehage. Vi ønsker nå å ta erfaringene, konseptet og metodikken videre til næringslivet og bedriftene.

Vi vil gi arbeidsgiver et verktøy som gir trygghet i møte med ansattes individuelle og kollektive kriser. Ansatte kommer stadig opp i vanskelige situasjoner som berører arbeidsgiver gjennom sykmeldinger og fravær. Noen hendelser skjer på arbeidsplassen, andre berører den ansatte så sterkt at det påvirker arbeidsutførelsen. Vi er ett menneske, og det som skjer i privatlivet berører også jobben.

Arbeidsgiver har et ansvar for at problemene i minst mulig grad skal gå ut over arbeidsplassen. I noen tilfeller vil arbeidsgiver også måtte håndtere media.

Arbeidsgiver skal ha trygghet for å holde seg innenfor gjeldende lovverk. Det skal være klare ansvarsforhold, informasjon om støttefunksjoner og en metodikk som er lett tilgjengelig.