Du er her

Siste nytt fra Kriseportalen barnehage – des. 21

PDF

Nulltoleranse mot mobbing i barnehagen

mobbing_800x450.jpg


Av Trygve Ebbesvik, faglig ansvarlig, Kriseportalen
 

Barnehagen er også en arena for mobbing, selv om det ikke så ofte har vært snakket om dette. Det er viktig å få gjort noe med problemet tidlig i barnas liv, enten de blir utsatt for mobbing eller mobber andre. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom aggressiv atferd i ung alder og utvikling av antisosial atferd.

Endringen i Lov om barnehager (01.01.21) slår fast at barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering:

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det. 
  • Alle ansatte har plikt til å gripe inn når et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke og sette inn tiltak dersom et barn ikke har det bra.

Vi definerer mobbing slik:

Det er mobbing når et barn eller en gruppe gjentatte ganger og over tid plager eller trakasserer en annen. Mobbing handler om makt og avmakt. Den som mobber har makt over den som føler seg mobbet.

I Kriseportalen behandler vi mobbing i to undertemaer:

Mobbing mellom barn
Mobbing i barnehagen dreier seg om at noen barn systematisk plages og fornedres.

Midlene som brukes kan være:

  • fysiske handlinger som slag og spark
  • ignorering og utestenging fra lek
  • systematiske avbrudd og forstyrrelser i leken, for eksempel å bli fratatt lekeutstyr eller vist bort fra lekeområder
  • verbal erting og plaging

Handlingene er ikke tilfeldige, og rammer ikke tilfeldig. De brukes systematisk over tid, og rammer gjerne ett enkelt barn. Kjønnsforskjeller viser seg tidlig. Guttene er mer fysiske, mens jentene oftest bruker utestenging som et maktmiddel.

Mobbing fra ansatte
Det er ikke så vanlig å snakke om mobbing fra ansatte i barnehagen. Dette er nok fordi det ikke er et begrep som barnehagebarna bruker. Men de kan gjerne komme med utsagn som at en ansatt "ikke liker meg" eller "er sint på meg".

Vi må snakke om hva som er akseptabel omgangsform med barn. Vi må se etter tegn på mobbing og utestenging fra ansatte, og melde fra til overordnede. Kriseportalen vil hjelpe barnehagen med å få slutt på mobbing og utestenging.

Ansatte skal være rollemodeller for barna i barnehagen. I tillegg skal de med sin væremåte bidra til å utvikle barns sosiale kompetanse, og skape trygge rammer for at barna skal få en positiv utvikling. Da må det være nulltoleranse for all form for mobbing, bevisst eller ubevisst.

Les mer om mobbing i barnehagen på Kriseportalen barnehage.

 Kurs og foredrag for ansatte og foresatte i barnehagen

Ønsker dere å arrangere kurs for ansatte eller en temakveld for foresatte? Vi har dyktige kurs- og foredragsholdere innen en rekke aktuelle temaer. Les mer
 Oppslag til kontoret eller personalrommet

Vi opplever ofte at våre abonnenter tar kontakt fordi de ikke husker brukernavn og passord. Dette er selvsagt helt i orden, og fører til mange hyggelige samtaler! Men vi har også et praktisk oppslag i PDF-format som kan skrives ut og henges på kontorer og personalrom, slik at brukernavn og passord er lett tilgjengelig for de ansatte. Du finner oppslaget her.
 Vi minner om ...

Flere mottakere av nyhetsbrev?
Dette nyhetsbrevet går i utgangspunktet til administrator for abonnementet, som igjen bør distribuere det videre til øvrige brukere. Om dere ønsker at flere skal motta informasjon fra oss direkte, send oss gjerne epost-adressene.

Kundeservice
Fri teknisk og faglig kundeservice er en del av abonnementet. Ikke nøl med å kontakte oss på kundeservice@kriseportalen.no eller 70 24 50 60 om det skulle være noe vi kan hjelpe til med.