Du er her

Aktuelt kurs: Trussel mot skolen

PDF

Vi inviterer til et dagskurs om prinsippene for kriseplaner og praktisk håndtering ved trusler mot skolen, i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder.

Aktualitet: Bare i januar har det vært rettet ulike trusler mot over 200 av landets skoler. Elever, ansatte og foresatte blir urolige. Truslene stjeler mye oppmerksomhet, og det er vanskelig å slå fast hvorvidt de er reelle eller ikke. Direktoratet for samfunnssikkerhet har uttalt at vi bør være forberedt på skoleskyting som en av de aktuelle truslene. 

Politidirektoratet oppfordrer nå skolene til å gjennomføre opplæring og øvelser.

Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet ga i 2015 ut en fornyet veileder som pålegger den enkelte skole å ta ansvar sammen med skoleeier og politiet. Det er politiet som skal håndtere trusselsituasjoner, men skolene må ha planer for å ivareta elevene og ansatte om en kritisk situasjon skulle oppstå. 

Personalomsorg AS har holdt kurs om denne tematikken i en årekke, og har utviklet både forebyggende og akutte tiltak for beredskap og håndtering av trusler mot skolen.

Trygve Ebbesvik er kursholder. Han er faglig ansvarlig i Personalomsorg AS, og har lang og bred erfaring i krisehåndtering, både sivilt og militært. Han er anerkjent for sine konkrete og handlingsrettede kurs, har skrevet Kriseperm for grunnskolen, og er fagansvarlig for Kriseportalen.

Temaer:

 • Hva kan utgjøre en trussel mot skolen?
 • Hvordan foreta en stedlig risikovurdering?
 • Krav til kriseplaner for trussel mot skolen
 • Ansvarsfordeling og samarbeid
 • Skolens beredskapsgruppe
 • Skolens varslingssystem
 • Hvordan møte trusselen – sikring og evakuering
 • Krav til evakueringsplass og informasjon
 • Informasjon til foresatte – pårørendesenter
 • Mediehåndtering
 • Etterarbeid – virkning av trusselen
 • Praktisk øvelse

Kurset er svært praktisk rettet. Det blir utdelt kompendium og annet kursmateriell. 
Det blir servert lunsj.

Tid og sted:
31.03 / GARDERMOEN: Thon Hotel Oslo Airport, kl. 10.00-15.00

Pris:
Kr 1990,- pr. deltaker

Påmelding:
Påmeldingsskjema finner du HER.
Påmeldingsfrist: 1. mars. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp.

​Kurset kan også bestilles internt. Ta kontakt for tilbud.

Noen tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

"Suverent kurs! Trenger ingen ytterligere kommentar."

"Flott kurs med god og oversiktelig disposisjon. Fin variasjon mellom forelesning og samtale."

"Meget interessant og lærerikt. Veldig aktuelt."

"Engasjerende kursholder."