Du er her

Historien

PDF

Personalomsorg ble startet i 1997 av Trygve Ebbesvik. Han er tidligere prest og har lang erfaring fra arbeid med mennesker. I dette arbeidet møtte han mennesker som slet med å få livet til. Ofte var det en kombinasjon av private utfordringer og vanskeligheter med å henge med på jobben og kravene der. Trygve så et behov som han ønsket å møte gjennom Personalomsorg.
 
Møbelprodusenten Ekornes engasjerte Trygve som omsorgskonsulent, den eneste i landet på det tidspunktet. Dette engasjementet fikk stor medieoppmerksomhet.
 
Utviklingen i norsk næringsliv har gått i retning av et utøvende personalansvar nærmest mulig arbeidstaker. Dette ansvaret skal utøves i kombinasjon med et produksjonsansvar. Offentlig sektor har fått flat struktur med flere som utøver personalansvar, kombinert med et driftsansvar for virksomheten. Den delen av offentlig sektor som arbeider med mennesker, har fått store utfordringer.
 
Mange sliter i rollen som personalansvarlig, med økende krav og mindre tid til å ta seg av alle oppgaver. Dette har gitt Personalomsorg stadig flere oppgaver som støttespiller for mange personalansvarlige.
 
Personalomsorg har etter hvert også fått mange oppgaver innenfor skole og barnehage. Ansatte er ikke bare kunnskapsformidlere, men også viktige omsorgspersoner for barn og unge. Personalomsorg prøver å møte denne utfordringen med  praktiske hjelpemidler for skolens og barnehagens ansatte, som møter barn og unge i hverdag og krise. Dette har vi brukt flere år på å utvikle.
 
Vi har sett behovet for å sette alt dette arbeidet i system, i tråd med myndighetenes krav til kvalitetssikring og kvalitetskontroll. Vi bygger derfor komplette kvalitetssystemer, som er en god måte å systematisk utvikle medarbeidere på, og ta vare på dem.
 
Personalomsorg må alltid være fleksible og i utvikling, og det vil vi også være. Vi har dyktige medarbeidere som vil være med å sette et positivt preg på din historie.