TA VARE PÅ DET VIKTIGSTE.

Personalomsorg AS har som formål å hjelpe private og offentlige virksomheter med å ta vare på alle sine ansatte.

Vi leverer en rekke konsulenttjenester, kurs, samtaletilbud, og driver Kriseportalen og Norsk foredragsformidling.

Aktuelt

Det forventes at du som leder tar tak i situasjoner som påvirker arbeidsmiljøet negativt. Tidlig nok til at saken ikke får vokse seg stor og uhåndterlig, og at du samtidig ivaretar alle involverte på en god måte. I slike situasjoner er det tvingende nødvendig å få til dialog. Men det viser seg ofte at «den nødvendige samtalen», som mange ledere frykter, faktisk blir en vanskelig samtale. Hvordan få til en samtale som gagner begge parter – selv om situasjonen er utfordrende?

Les hele artikkelen

For mange er samlivsbrudd den største krisen de vil oppleve i løpet av livet. Forskning viser at sykefraværet øker betydelig etter et samlivsbrudd, også flere år etterpå. Men som arbeidsgiver kan du faktisk skape en «vinn-vinn»-situasjon for både ansatt og bedrift i denne vanskelige situasjonen.

Les hele artikkelen

Personlige problemer vil fort kunne påvirke den enkeltes arbeidssituasjon, med redusert innsats og sykmelding. Primært ønsker vi at virksomheten selv skal fange opp behovet for private samtaler, men erfaringsmessig vet vi at terskelen kan være høy. Grunnen kan være at man vil holde arbeidsplassen utenfor de private problemene, eller at problemene er så store at virksomheten ikke har kompetanse til å håndtere dem.

Personalomsorg har lang erfaring med personlige samtaler og kan tilby tjenester på tre nivåer:

  • Vi kan gi råd til virksomheten i håndteringen av enkeltsaker.
  • Vi kan gå inn i samtale med problemeieren, der virksomheten ikke strekker til, eller det er ønske om en nøytral part.
  • Vi kan bidra i prosesser for å få medarbeiderne til å bry seg om hverandre.

Vi tilbyr faste avtaler og ordninger.

Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 70 24 50 60, eller send epost til kontakt@personalomsorg.no