TA VARE PÅ DET VIKTIGSTE.

Personalomsorg AS har som formål å hjelpe private og offentlige virksomheter med å ta vare på alle sine ansatte.

Vi leverer en rekke konsulenttjenester, kurs, samtaletilbud, og driver Kriseportalen og Norsk foredragsformidling.

Aktuelt

Det forventes at du som leder tar tak i situasjoner som påvirker arbeidsmiljøet negativt. Tidlig nok til at saken ikke får vokse seg stor og uhåndterlig, og at du samtidig ivaretar alle involverte på en god måte. I slike situasjoner er det tvingende nødvendig å få til dialog. Men det viser seg ofte at «den nødvendige samtalen», som mange ledere frykter, faktisk blir en vanskelig samtale. Hvordan få til en samtale som gagner begge parter – selv om situasjonen er utfordrende?

Les hele artikkelen

For mange er samlivsbrudd den største krisen de vil oppleve i løpet av livet. Forskning viser at sykefraværet øker betydelig etter et samlivsbrudd, også flere år etterpå. Men som arbeidsgiver kan du faktisk skape en «vinn-vinn»-situasjon for både ansatt og bedrift i denne vanskelige situasjonen.

Les hele artikkelen

Kriseportalen har allerede 23 000 kunder i skole og barnehage, og nå har vi lansert tjenesten for bedrift og organisasjon. Kriseportalen er et verktøy som er skreddersydd for deg med personalansvar når kriser og utfordrende situasjoner krever trygg håndtering og oppfølging. Den er basert på over 20 års erfaring med arbeid innen arbeidsmiljø, krisehåndtering og utvikling av personalledere.

Vi vet virksomhetene vil ha stor nytte av Kriseportalen, først og fremst på det menneskelige plan, men også økonomisk og omdømmemessig.

Les mer om Kriseportalen, book en demo eller benytt deg av åpent kjøp-muligheten: www.kriseportalen.no

Etter 22 år som daglig leder i Personalomsorg ønsker Trygve Ebbesvik å jobbe mer med det han liker aller best: fag og mennesker. Blant 50 søkere fant vi mannen som skal lede selskapet videre. Samtidig som vi takker Trygve for den store og gode jobben han har lagt ned, og ser frem til å ha han med oss videre i en ny rolle, er det med glede og forventning vi ønsker Espen Holm velkommen til oss!

Espen kommer fra stillingen som daglig leder i Norsk selvhjelpsforum. Han har bred lederbakgrunn fra flere bransjer, og vil blant annet tilføre oss spisskompetanse på salgs- og markedssiden. Espen vil jobbe fra vårt kontor i Oslo.

Trygve startet Personalomsorg i 1997. Grunnpilarene var da – som nå – konsulenttjenester og kursvirksomhet innen lederutvikling, krisehåndtering og arbeidsmiljø. Trygves praktiske tilnærming og metodikk er grunnlaget for Kriseperm for grunnskolen/barnehagen, og senere Kriseportalen.no skole/barnehage. I noen hektiske utviklingsår har selskapet vært oppe i elleve ansatte.

De siste årene har vi brukt til å utvikle Kriseportalen.no for bedrift og organisasjon. Vi gleder oss til å ha Espen med på laget når vi nå skal lansere vårt nye produkt denne våren!

Personlige problemer vil fort kunne påvirke den enkeltes arbeidssituasjon, med redusert innsats og sykmelding. Primært ønsker vi at virksomheten selv skal fange opp behovet for private samtaler, men erfaringsmessig vet vi at terskelen kan være høy. Grunnen kan være at man vil holde arbeidsplassen utenfor de private problemene, eller at problemene er så store at virksomheten ikke har kompetanse til å håndtere dem.

Personalomsorg har lang erfaring med personlige samtaler og kan tilby tjenester på tre nivåer:

  • Vi kan gi råd til virksomheten i håndteringen av enkeltsaker.
  • Vi kan gå inn i samtale med problemeieren, der virksomheten ikke strekker til, eller det er ønske om en nøytral part.
  • Vi kan bidra i prosesser for å få medarbeiderne til å bry seg om hverandre.

Vi tilbyr faste avtaler og ordninger.

Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 70 24 50 60, eller send epost til daglig leder Trygve Ebbesvik: trygve@personalomsorg.no

Norsk foredragsformidling tilbyr profesjonelle foredragsholdere og kursledere til enhver anledning, og som passer til de fleste budsjetter. Når du kontakter oss med en idé eller et ønske, gjør vi alltid vårt beste for å gi deg et tilbud som er tilpasset ditt behov.

Les mer om våre foredragsholdere her: www.foredragsformidling.no