TA VARE PÅ DET VIKTIGSTE.

Personalomsorg AS har som formål å hjelpe private og offentlige virksomheter med å ta vare på alle sine ansatte.

Vi leverer en rekke konsulenttjenester, kurs, samtaletilbud, og driver Kriseportalen og Norsk foredragsformidling.

Aktuelt

Vi ønsker fortsatt å være til stede for våre kunder i tiden som kommer, men vil følge myndighetenes retningslinjer. Vi ber deg derfor kontakte oss på epost kontakt@personalomsorg.no eller telefon 70 24 50 60 mellom kl 08.00-16.00. Ved akutt behov for kontakt utenom åpningstiden kan vi nås på vakttelefon 90 98 91 12.

Bare i januar har det vært rettet ulike trusler mot over 200 av landets skoler. Elever, ansatte og foresatte blir urolige. Truslene stjeler mye oppmerksomhet, og det er vanskelig å slå fast hvorvidt de er reelle eller ikke. Direktoratet for samfunnssikkerhet har uttalt at vi bør være forberedt på skoleskyting som en av de aktuelle truslene. Politidirektoratet oppfordrer nå skolene til å gjennomføre opplæring og øvelser.

Vi inviterer til et dagskurs på Gardermoen den 31. mars om prinsippene for kriseplaner og praktisk håndtering ved trusler mot skolen, i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder.

Les mer

Det forventes at du som leder tar tak i situasjoner som påvirker arbeidsmiljøet negativt. Tidlig nok til at saken ikke får vokse seg stor og uhåndterlig, og at du samtidig ivaretar alle involverte på en god måte. I slike situasjoner er det tvingende nødvendig å få til dialog. Men det viser seg ofte at «den nødvendige samtalen», som mange ledere frykter, faktisk blir en vanskelig samtale. Hvordan få til en samtale som gagner begge parter – selv om situasjonen er utfordrende?

Les hele artikkelen

For mange er samlivsbrudd den største krisen de vil oppleve i løpet av livet. Forskning viser at sykefraværet øker betydelig etter et samlivsbrudd, også flere år etterpå. Men som arbeidsgiver kan du faktisk skape en «vinn-vinn»-situasjon for både ansatt og bedrift i denne vanskelige situasjonen.

Les hele artikkelen

Kriseportalen har allerede 23 000 kunder i skole og barnehage, og nå har vi lansert tjenesten for bedrift og organisasjon. Kriseportalen er et verktøy som er skreddersydd for deg med personalansvar når kriser og utfordrende situasjoner krever trygg håndtering og oppfølging. Den er basert på over 20 års erfaring med arbeid innen arbeidsmiljø, krisehåndtering og utvikling av personalledere.

Vi vet virksomhetene vil ha stor nytte av Kriseportalen, først og fremst på det menneskelige plan, men også økonomisk og omdømmemessig.

Les mer om Kriseportalen, book en demo eller benytt deg av åpent kjøp-muligheten: www.kriseportalen.no

Personlige problemer vil fort kunne påvirke den enkeltes arbeidssituasjon, med redusert innsats og sykmelding. Primært ønsker vi at virksomheten selv skal fange opp behovet for private samtaler, men erfaringsmessig vet vi at terskelen kan være høy. Grunnen kan være at man vil holde arbeidsplassen utenfor de private problemene, eller at problemene er så store at virksomheten ikke har kompetanse til å håndtere dem.

Personalomsorg har lang erfaring med personlige samtaler og kan tilby tjenester på tre nivåer:

  • Vi kan gi råd til virksomheten i håndteringen av enkeltsaker.
  • Vi kan gå inn i samtale med problemeieren, der virksomheten ikke strekker til, eller det er ønske om en nøytral part.
  • Vi kan bidra i prosesser for å få medarbeiderne til å bry seg om hverandre.

Vi tilbyr faste avtaler og ordninger.

Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 70 24 50 60, eller send epost til daglig leder Trygve Ebbesvik: trygve@personalomsorg.no

Norsk foredragsformidling tilbyr profesjonelle foredragsholdere og kursledere til enhver anledning, og som passer til de fleste budsjetter. Når du kontakter oss med en idé eller et ønske, gjør vi alltid vårt beste for å gi deg et tilbud som er tilpasset ditt behov.

Les mer om våre foredragsholdere her: www.foredragsformidling.no