Velkommen til Personalomsorg AS

Personalomsorg har som formål å hjelpe private og offentlige virksomheter til å ta vare på alle i organisasjonen – i hverdag som i krise. Vi tilbyr støtte til ledelse og personalavdelinger innen lederutvikling for personalansvarlige. Vi arbeider bredt med alt som kan påvirke arbeidsmiljøet, og tilbyr støtte i oppfølging av sykefravær, konflikt og krise hos ansatte. Personalomsorg har utviklet personalhåndbøker, og også krisepermer for skole og barnehage. Vi har i tillegg en omfattende kursportefølje.

Aktuelt

Hvordan møte de nye kravene i opplæringslova? Vi setter opp en omfattende kursturné denne høsten.

Fra 1. august 2017 innskjerpes opplæringslova kapittel 9a, og med dette stilles det enda større krav til skolens håndtering og oppfølging av mobbing. Samtidig viser tall fra elevundersøkelsen 2016 at 6,3 % av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Over 40 % av disse svarer at ingen voksne vet om mobbingen.

Vi inviterer til et dagskurs hvor vi tar for oss følgende temaer:

- Nulltoleranse mot mobbing i praksis
- Hele skolens ansvar og elevenes deltakelse
- Aktivitetsplikt og dokumentasjonsplikt
- Hvordan avdekke digital mobbing?
- Fylkesmannen som klageinstans
- Det kontinuerlige og systematiske arbeidet mot mobbing

Les mer

Se vår kurskalender

Vi setter på nytt opp det populære og praktiske kurset om prinsippene for kriseplaner ved trusler mot skolen, i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder. Denne gang i Oslo den 30. november. Kurset kan også bestilles internt.

Les mer

Se vår kurskalender

Operasjon «Dark Room» er en av de største overgrepssakene i norgeshistorien. Til nå er 51 menn under etterforsking for å være del av et nettverk som har gjort grove seksuelle overgrep mot barn i alle aldre. Saken blir omtalt både i nasjonale og lokale medier.

Her er noe råd til barnehage- og skoleansatte og andre voksne om hvordan man kan snakke med barn om det som kommer frem i media, og ikke minst om hvordan man kan forebygge at barn blir lokket av mennesker med vonde hensikter.

Rådene kommer blant annet fra slettmeg.no, Kripos og Datatilsynet.

Hvor gamle er barn før de forstår?
De eldste barna i barnehagen kan forstå at noe skummelt har skjedd. Selv små barn får med seg mer av nyhetene, enn vi ofte tror. De oppfatter bruddstykker, og setter dem sammen. De får ofte ikke med seg nyansene, slik vi voksne gjør, og deres fantasier kan bli skumlere enn virkeligheten.

Man må vurdere hva barna har fått med seg og forstått av det som har skjedd. Legg merke til om det er et samtaletema i barnegruppen, om barna endrer atferd eller virker redde.

Når barna kommer i skolealder, oppfatter de mye av det som omtales i nyhetene. De kan lese avisoverskrifter, og overhører lyd fra TV-en, selv om de blir bedt om å ikke se på.

Når barna begynner å bruke Internett, er det sannsynlig at de får med seg informasjon om overgrepssaken. I tillegg kan den være et samtaletema i hjemmet, i skolegården og sosiale medier.

Bør man snakke med barna?
Om man planlegger å ta opp temaet med barna i barnehagen, bør det først avklares med de foresatte. Det er ikke alle barn som tar dramatiske nyheter innover seg. Om barna ikke er påvirket av saken, er det ingen grunn til å tvinge barna inn i de voksnes verden.

I skolen blir barna i større grad påvirket av media, og informasjon de fanger opp hjemme eller fra medelever, og saken blir fort et tema. Det som skjer i skolegården og mellom elevene, er i større grad skolens ansvar. Men også her er bør foreldrene orienteres om hva skolen tenker å foreta seg.

Snakke om kva som har skjedd
Snakk med barna på skolen, men tilpass innholdet til barnas alder.

 • Spør om de har fått med seg saken der politiet etterforsker en rekke menn for å ha begått overgrep mot barn.
 • Spør hva de vet om saken, og la barna fortelle. Korriger det barna forteller.
 • Forklar barna hva som har skjedd, uten å gå i detalj.

Her er noen fakta:

 • Minst 51 personer – alle er menn – er involvert i nettverkene som politiet ruller opp.
 • De er siktet for å ha delt bilder og videoer av overgrep mot barn i alle aldre.
 • De 51 mennene er fra flere steder i landet.
 • De gir hverandre tilgang til bilder i store mengder på hemmelige nettsteder og chatte-kanaler. Der har de opptrådt skjult, men nå har politiet klart å spore dem opp.
 • Dette er et av de største beslagene av slikt materiale i norsk historie.
 • Om lag 25 etterforskere i Vest politidistrikt har jobbet med saken siden nyttår.

Ikke skap frykt. Det er viktig å få frem at dette ikke er noe som skjer med alle barn. Dessverre er noen menneske slemme mot barn, men det skjer ikke med mange. Og voksne er her for å hjelpe dem.

Snakk om hvordan man kan forhindre at det skjer
Selv om skolen har snakket om nettvett før, kan overgrepssaken være en anledning til å ta opp temaet på nytt. Det er viktig å forebygge.

Lokker barn med komplimenter
Etterforskerne i Vest politidistrikt har sett hvordan disse mennene har gått frem:

 • På de skjulte forumene diskuterer mennene blant annet hvordan de kan «få tak i» barn.
 • For å få komme i kontakt med barna starter de ofte med tilsynelatende uskyldige henvendelser. Etter hvert får de tak i bilder og videoer, og begår i noen tilfeller også fysiske overgrep.
 • De innleder dialog med barna, gir dem mange komplimenter, og manipulerer og lokker barna til å sende bilder og videoer av seg selv nakne, eller der de onanerer. Dette kom frem under politiets pressekonferanse om «Dark Room»-saken.
 • Noen av ofrene sier at de er ikke vant til å få komplimenter, og det oppstår en kontakt der de på en måte tar komplimentene til seg. Noen har fortalt at for å opprettholde kontakten, fortsetter de å dele bilder og videoer, og møter kanskje også disse personene. Det er utrolig mange fornærmede som har latt seg lokke og lede inn i dette.
 • I pressekonferansen kom det også frem at en del av gjerningspersonene har hatt egne profiler på nettet, hvor de utgir seg for å være barn.

Varsomhet i sosiale medier
Lær barna å være trygge på nettet. Hold personlig informasjon privat. Barn må vite at de ikke skal dele navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonnummer, navnet på skolen og andre opplysninger med personer de ikke kjenner. Mange barn og unge opplever at de er anonyme på nett, noe som gjør det lettere å snakke med andre om følelser og seksualitet.

Ikke del bilder og video med fremmede, eller avtal møter
I overgrepsnettverk utveksles ikke bare bilder der faktiske overgrep har funnet sted, men også uskyldige barnebilder hentes for eksempel fra Facebook. Bilder kan lastes ned, manipuleres, og få en helt annen betydning. Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen via Internett, uten at foreldrene er informert og med på møtene. Det samme gjelder for treff som skjer på nettet. Gi beskjed om at det ikke er greit for barnet å bli med nettbekjentskaper over til andre nettjenester.

Lær barna å si ifra
Barna må vite at de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nettet eller andre steder. Unge som har henvendt seg til politiet, forteller at de ikke har sagt fra til noen om ubehagelige opplevelser på Internett. De tror ikke at de voksne vil skjønne situasjonen, og derfor vil nekte dem å bruke Internett. Det er viktig at det på forhånd snakkes om hvordan vanskelige situasjoner kan oppstå, og om hvordan disse eventuelt skal håndteres.

Vit hvor barna er
Foresatte må vite hvor barna er: Hvilke nettjenester bruker barna til å kommunisere med andre barn? Sett klare grenser for hvilke nettjenester barna får bruke. Foresatte må vite hvem nettvennene er: Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. Få dem til å forstå at selv om de har blitt kjent med noen online, betyr det ikke at de vet hvem det er.

Tips politiet
Ofte får seksualforbrytere på nettet holde på lenge, selv om mange har opplevd fremstøtene deres. Send tips på tips.kripos.no, selv om det ikke virker så alvorlig. Politiets nettpatrulje på Facebook kan også kontaktes. På bakgrunn av opplysninger kan politiet danne seg et bilde av de som utgjør en trussel mot barn, og iverksette tiltak både på og utenfor Internett.


Saken er skrevet av Trygve Ebbesvik for Kriseportalen.no

Personlige problemer vil fort kunne påvirke den enkeltes arbeidssituasjon, med redusert innsats og sykmelding. Primært ønsker vi at virksomheten selv skal fange opp behovet for private samtaler, men erfaringsmessig vet vi at terskelen kan være høy. Grunnen kan være at man vil holde arbeidsplassen utenfor de private problemene, eller at problemene er så store at virksomheten ikke har kompetanse til å håndtere dem.

Personalomsorg har lang erfaring med personlige samtaler og kan tilby tjenester på tre nivåer:

 • Vi kan gi råd til virksomheten i håndteringen av enkeltsaker.
 • Vi kan gå inn i samtale med problemeieren, der virksomheten ikke strekker til, eller det er ønske om en nøytral part.
 • Vi kan bidra i prosesser for å få medarbeiderne til å bry seg om hverandre.

Vi tilbyr faste avtaler og ordninger.

Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 70 24 50 60, eller send epost til daglig leder Trygve Ebbesvik: trygve@personalomsorg.no

Norsk foredragsformidling tilbyr profesjonelle foredragsholdere og kursledere til enhver anledning, og som passer til de fleste budsjetter. Når du kontakter oss med en idé eller et ønske, gjør vi alltid vårt beste for å gi deg et tilbud som er tilpasset ditt behov.

Les mer om våre foredragsholdere her: www.foredragsformidling.no

Det er mange konflikter på arbeidsplassene. Noen av dem er nødvendige og sunne for at de rette beslutningene skal bli tatt og en god utvikling kan skje. Vi må ikke bli konfliktsky! Men mange konflikter er skadelige, der samarbeid rakner, medarbeidere blir såret og syke, mye energi og oppmerksomhet blir bundet opp, og utviklingen blir hemmet. Mange av disse konfliktene får gå for langt! Kanskje handler det om stolthet til å innrømme konflikt og be om hjelp?

Vi vil påstå:
Mange av de skadelige konfliktene blir viet for lite oppmerksomhet fra ledere over konfliktnivået. Når tiltak blir satt inn er det for sent, og tiltakene er for lite omfattende til at konflikten får en varig og god løsning. Vi erfarer at mange prøver for lenge selv å skulle finne løsning, før de motvillig ber om ekstern hjelp. Størst mulighet for god og varig konfliktløsning skjer ved tidlig inngripen og ved første løsningsforsøk.

Konflikter er vanskelige
Konflikthåndtering er vanskelig. Derfor er det forståelig at mange vegrer seg for å gå inn i konflikten. Det er mye følelser, det er vanskelig å få til en saklig diskusjon, og det blir mange personangrep. Den som skal gå inn i konflikten må ha evne til å lytte og analysere, kunne tåle støyen, og ikke la seg påvirke av alle påstander og ”skittkasting”, men klare å finne konfliktens kjerne og forstå drivkreftene i den. Partene vil prøve å trekke konflikthåndterer inn i konflikten ved å søke sympati eller ved påstå at vedkommende ikke er nøytral.

Det er svært krevende å løse konflikter internt uten at en av partene føler seg som taper. Da er gjerne heller ikke konflikten løst, men vil dukke opp i en ny sammenheng og gjerne på en ny måte. Mange konflikter trenger ekstern bistand for å finne en god løsning.

Konflikter må fastholdes
Mange har følt seg avvist når de skal ta opp konflikter: Dette er ikke noe å bry seg om! Ingen kan bestride en annens opplevelse, og den må tas på alvor. Konflikter blir skadelige når det skjer følelsesmessige reaksjoner som setter spor.

Når noen opplever konflikt må det fastholdes og tas opp. Konfliktens motpart må konfronteres med opplevelsene og utfordres på hva som skal gjøres med motpartens opplevelse. Det må skilles mellom konfrontasjon og konflikt. Konfrontasjonen er en fastholdelse av opplevelse og tilstand. Selv om opplevelsene er forskjellige må de tas på alvor.

Bearbeidelse av følelser
Mange vil løse konflikter på en saklig måte. Men man kommer sjelden til sakens kjerne uten å ta opplevelsene og følelsene på alvor. Følelser må sorteres og plasseres. Konflikteierne må hjelpes til å ta ansvar for egne følelser, og spørre seg selv: Hvorfor lar jeg meg såre og provosere? Konflikteier må hjelpes til ikke å bli kontrollert av følelsene, men selv ta kontroll over dem.

Konfliktens kjerne
Konflikter som har gått over tid får utvikle seg med forgreininger og nye saker. Nye personer blir trukket inn i konflikten gjennom sympati og antipati, og blir lett en del av konflikten. Hva som er kjernen og drivkraften i konflikten kan være godt skjult. Det kan vise seg å være noe helt annet enn det som først kom til uttrykk.

Konfliktens løsning
Konflikteierne må også eie løsningen. Dersom noen av partene går ut av konflikten med opplevelsen av tap, er muligheten stor for omkamp senere. Derfor må partene ansvarliggjøres til å finne løsninger, der de også inntar motpartens ståsted. Det handler ofte om å endre syn på hverandre og gi hverandre en ny sjanse.

Løsningen må følges opp over tid for å sikre at konflikten ikke gjenoppstår. Derfor er det også viktig hva partene formidler til sine omgivelser. Ofte må nye relasjoner bygges og gamle mønster brytes. Her blir omgivelsene viktige medspillere.

Konflikter er kostbare: Alt for mye energi går til spille i uløste konflikter, relasjoner blir ødelagt, og samarbeid for å løse oppgaver uteblir. Grip fatt i konfliktene så tidlig som mulig og hent inn kompetanse som kan se saken med nøytrale øyne! Ta gjerne kontakt om dere trenger hjelp til konflikthåndtering.