Du er her

Kurs hos Personalomsorg AS

Kurs og foredrag

PDF

Vi skreddersyr kurs og foredrag innen en rekke temaer, og tilpasser oss bransje, ønsket vinkling og omfang. Noen eksempler på temaer:

Private og offentlige virksomheter:

 • Motiverte medarbeidere
 • Hvilket arbeidsmiljø skal vi ha?
 • Hvordan ta vare på de ansatte?
 • Utvikling og læring i virksomheten
 • Kvalitetsledelse og kvalitetssikring
 • Hvordan redusere sykefraværet?
 • Problem- og konflikthåndtering
 • Håndtering av sorg og krise

For helse- og omsorgssektor:

 • Hvordan ta vare på de ansatte i helsesektoren?
 • Håndtering av sorg og krise i helsesektoren
 • Omsorg i praksis
 • Målsettinger for pasienten og pasientens målsettinger
 • Motiverte medarbeidere i helsesektoren
 • Hvilket arbeidsmiljø skal vi ha?
 • Hvordan redusere sykefraværet?
 • Problem- og konflikthåndtering
 • Kvalitetsledelse og kvalitetssikring i helsesektoren
 • Kurs for kommunale kriseteam

 For skoler og barnehager:

 • Barns/elevers hverdagskriser
 • Krisehåndtering i skole og barnehage
 • Motiverte medarbeidere
 • Hvilket arbeidsmiljø skal vi ha i skolen/barnehagen?
 • Hvordan ta vare på de ansatte?
 • Hvordan redusere sykefraværet?
 • Problem- og konflikthåndtering
 • Utvikling og læring i skole og barnehage
 • Kvalitetsledelse og kvalitetssikring i skole og barnehage
 • Ny i Norge, ny på skolen
 • Nulltoleranse mot mobbing