Du er her

Publikasjoner

PDF

Snakk med meg-metoden

Snakk med meg er en kartleggings- og oppfølgingsmetode hvor skolens ledelse intervjuer klasser eller hele elevtrinn. Hensikten er å utdype samarbeidet mellom ledelse og kontaktlærer om arbeidet mot mobbing og for trivsel.

Metoden er utviklet av Kjetil Tveit Hasselberg, og kan lastes ned og brukes verderlagsfritt av norske skoler.

Her kan du laste ned Snakk med meg i PDF-format.