Du er her

Problem- og konflikthåndtering

PDF

Problem- og konflikthåndtering
Problemer og konflikter er i utgangspunktet en spire til utvikling og vekst. Men de blir fort ødeleggende når man går fra saksnivå til personnivå, personer går til angrep og i forsvar, med negative følelser som følge. Vår erfaring er at det er hensiktsmessig at utenforstående går inn i konfliktstoffet tidligst mulig. Første løsningsforsøk er det beste. Men det er de som eier konflikten som også må finne løsningen. Det er sjelden en god løsning å skape tapere. Personalomsorg har høy kompetanse og lang erfaring i megling og konflikthåndtering.