Du er her

Nyhetsbrev Kriseportalen desember 2023

PDF

Barnas høytid: Fem viktige ting

Av Asbjørn Ebbesvik, daglig leder

Barnas høytid: Fem viktige ting å huske på når jula nærmer seg ...

Ikke alle barn vokser opp i en kultur der det er tradisjon for å feire jul. Før bladene har falt av trærne om høsten, er jula på plass i det norske samfunnet. Aktiviteter frem mot jul kan være vanskelig for dem som ikke får ta del i felleskapet andre har rundt høytiden. Barnehager og skoler bør strebe etter å finne en balansegang mellom å praktisere norske tradisjoner og respektere andre skikker.

Ikke alle barn feirer en familiejul sammen med mor og far. Hvert år opplever rundt 20 000 barn at foreldrene går fra hverandre. Andre barn har av ulike årsaker mor eller far som eneforsørger. Jula kan bli en påminnelse om savn eller konflikt. Disse barna kan ha behov for å bli sett, og ha en trygg voksen å snakke med.

Ikke alle barn forbinder jul med hygge og trygghet. Opptil 250 000 barn i Norge har foreldre som drikker for mye eller ruser seg i jula. Andre barn opplever andre former for omsorgssvikt, eller lever i et hjem der vold og overgrep er en del av hverdagen. Jula er en ekstra sårbar tid for disse barna. Skole- og barnehageansatte bør være rustet til å se tegn til omsorgssvikt og overgrep, og uredde bruke meldeplikten sin.

Ikke alle barn opplever en jul med overflod av gaver og god mat. Over 110 000 barn lever under den definerte fattigdomsgrensen i Norge. Jula kan være en sterk påminnelse om en vanskelig livssituasjon. Flere organisasjoner har ordninger og arrangementer for å gi lavinntektshjem en bedre jul.

Alle barn ønsker bare å føle seg normale og være en del av gjengen. Jula kan være en tid der følelsen av å stå på utsiden blir forsterket. Barnehage, skole og SFO er de stedene utenom hjemmet barn og unge tilbringer mest tid i oppveksten. På den største omsorgsarenaen utenfor hjemmet skal barn kunne utvikle seg, være trygge og kjenne tilhørighet. Her skal alle barn ha den samme muligheten til å lykkes og være lykkelige, uavhengig av bakgrunn.

Statistiske kilder: Bufdir, Helsedirektoratet og SSB.

 Oppgradering av Kriseportalen

I disse dager er vi i gang med en større teknisk oppgradering av Kriseportalen. I den forbindelse har vi hatt mange hyggelige samtaler med kundene våre for å få tilbakemeldinger om behov og ønsker som vil gjøre tjenesten enda bedre.

Det som er helt klart, er at den gjennomgående og tydelige metodikken blir som før. Den kjente venstremenyen berøres ikke. Samtidig vil vi gjøre det enda enklere å få rask tilgang til ressursene når man står i en stresset situasjon og trenger hjelp. Derfor utvikler vi nå en svært tilgjengelig akuttveileder for de mest akuttpregede temaene.

Om alt går som planlagt, lanseres den oppgraderte Kriseportalen tidlig i vår. 

Vi har også denne høsten gjort en faglig revisjon på en rekke temaer.

Har du en tilbakemelding, send oss gjerne en epost på kundeservice@kriseportalen.no 
 Desember-kampanje!

Kjenner dere noen som kunne hatt nytte av Kriseportalen, eller kanskje kommunen vurderer en kommuneavtale? Ut desember tilbyr vi ekstra gunstige priser.

I desember har du muligheten til å få 30 % rabatt på første års abonnement:

Kriseportalen BARNEHAGE
Kampanjepris: kr 1750,- første år. (Veil. pris kr 2500,-)

Kriseportalen SKOLE
Kampanjepris: kr 2625,- første år. (Veil. pris kr 3750,-)

Alle priser er eks. mva. og gjelder nye abonnenter.

www.kriseportalen.no
 Vi minner om ...

Flere mottakere av nyhetsbrev?
Dette nyhetsbrevet går i utgangspunktet til administrator for abonnementet, som igjen bør distribuere det videre til øvrige brukere. Om dere ønsker at flere skal motta informasjon fra oss direkte, send oss gjerne epost-adressene.

Kundeservice
Fri teknisk og faglig kundeservice er en del av abonnementet. Ikke nøl med å kontakte oss på kundeservice@kriseportalen.no eller 70 24 50 60 om det skulle være noe vi kan hjelpe til med.