Du er her

Siste nytt fra Kriseportalen – november 2019

PDF

Oppsiktsvekkende om vold i nære relasjoner

vold_og_mishandling_800x450.jpg

 

Av Trygve Ebbesvik, faglig ansvarlig, Kriseportalen
 

Så mange som 20 % av elevene i alderen 12–16 elever kan ha opplevd vold fra minst en av foreldrene.

Dette kom frem da NRK Super hadde temaet vold mot barn på dagsorden i samarbeid med Redd barna fra 18.–20. november. I oktober presenterte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress rapporten Ungdoms erfaring med vold og overgrep i oppveksten. For første gang har forskere fått lov til å spørre barn ned til 12 år uten samtykke fra foreldrene. Dette gir et øyeblikksbilde av hvordan barn har det. Undersøkelsen er fra 80 skoler, der 9240 elever i alderen 12–16 år deltok:

  • 1 av 5 har opplevd fysisk vold fra en av foreldre minst en gang. Det vil si opp mot 5 elever i en skoleklasse, og totalt 200 000 barn i denne aldersgruppen.
  • 1 av 10 har opplevd fysisk vold gjentatte ganger i løpet av oppveksten.
  • 1 av 20 har opplevd alvorlig vold med spark eller å ha blitt banket opp.
  • 56 % har ikke sagt det til noen, og bare 20 % har fått profesjonell hjelp. Årsaken er skyld eller fordi de ikke vil bli involvert med barnevernstjenesten.

Barn tilbringer mye av sin hverdag på skolen. Derfor blir skolen en viktig arena for å oppdage og følge opp elever som lever med eller har opplevd vold i sine nære relasjoner. Det elevene opplever hjemme, vil påvirke både skolehverdagen og skoleprestasjonene.

På både Kriseportalen SKOLE og BARNEHAGE behandler vi temaet vold i nære relasjoner:

  • Akuttfase om vold i nære relasjoner, som har klare prosedyrer for at skolen skal mistenke eller oppdage vold i nære relasjoner. Portalen for barnehage har i tillegg forebyggende og langsiktig fase.
  • Generelle hjelpemidler med litteratur som kan virke forebyggende.
  • Generelle hjelpemidler med filmer som kan virke forebyggende.
  • Skole: øvingscase om vold i nære relasjoner under Skolens beredskapstiltak / øvelser.

 Kriseportalen BEDRIFT & ORGANISASJON er lansert! 

Kriseportalene for BARNEHAGE og SKOLE har til sammen over 23 000 brukere, og nå har vi lansert Kriseportalen BEDRIFT & ORGANISASJON. Den nye tjenesten skal hjelpe ledere i alle typer virksomheter til å ta vare på sine ansatte når en vanskelig situasjon oppstår. Portalen er bygd på den samme ryddige metodikken du kjenner fra SKOLE og BARNEHAGE, men tematikken og det faglige innholdet er tilpasset den nye målgruppen. Tjenesten er tilgjengelig gjennom et eget abonnement.

Er dette en tjeneste som kan være aktuell for deres kommune eller organisasjon? Prøv Kriseportalen BEDRIFT & ORGANISASJON med 14 dagers åpent kjøp, eller ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon.

Les mer
 Åpne kurs om krisehåndtering i skolen

Kriser på skolen kan dreie seg om alt fra store kollektive hendelser som får offentlig oppmerksomhet til de individuelle krisene som få eller ingen legger merke til. Felles for disse krisesituasjonene er at de kan oppleves like vanskelig for den som rammes. I mange tilfeller er de foresatte selv i krise, og er derfor ikke i stand til å gi god nok støtte. Andre elever opplever stor ensomhet fordi de sliter med personlige kriser som ikke avdekkes eller får oppmerksomhet.

Skolens ansatte har en vesentlig oppgave i å håndtere elevenes kriseopplevelser, både ved å gi omsorg og trygghet, men også gjennom å få til læring på tross av ulike utfordringer.

Ønsker du å lære mer om krisehåndtering? Det er fortsatt å mulig å melde seg på:

03.12 / Bergen: Krisehåndtering i skolen
10.12 / Stjørdal: Krisehåndtering i skolen

Mer informasjon om kursene og påmelding finner du i vår kurskalender.
 Nytt tema på Kriseportalen SKOLE: Konflikt mellom elever

mobbing_800x450.jpg

 

Det er mange konflikter mellom elever i skolehverdagen som kan føre til krenkelser, mobbing, vold og trakassering. Dessuten skaper det et dårlig skolemiljø.

Opplæringslovens kapittel 9A om nulltoleranse og aktivitetsplikt legger føringer for hvem som skal involveres fra skolens side. Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Vi har nå laget prosedyrer for håndtering av konflikter mellom elever.
 Oppslag til kontoret eller personalrommet

Vi opplever ofte at våre abonnenter tar kontakt fordi de ikke husker brukernavn og passord. Dette er selvsagt helt i orden, og fører til mange hyggelige samtaler! Men vi har også et praktisk oppslag i PDF-format som kan skrives ut og henges på kontorer og personalrom, slik at brukernavn og passord er lett tilgjengelig for de ansatte. Du finner oppslaget her.
 Barnas høytid: 5 viktige ting å huske på når jula nærmer seg ...

voksne_som_ser_personalomsorg_800.jpg


Ikke alle barn vokser opp i en kultur der det er tradisjon for å feire jul. Før bladene har falt av trærne om høsten, er jula på plass i det norske samfunnet. Aktiviteter frem mot jul kan være vanskelig for dem som ikke får ta del i felleskapet andre har rundt høytiden. Barnehager og skoler bør strebe etter å finne en balansegang mellom å praktisere norske tradisjoner og respektere andre skikker.

Ikke alle barn feirer en familiejul sammen med mor og far. Hvert år opplever rundt 20 000 barn at foreldrene går fra hverandre. Andre barn har av ulike årsaker mor eller far som eneforsørger. Jula kan bli en påminnelse om savn eller konflikt. Disse barna kan ha behov for å bli sett, og ha en trygg voksen å snakke med.

Ikke alle barn forbinder jul med hygge og trygghet. Opptil 250 000 barn i Norge har foreldre som drikker for mye eller ruser seg i jula. Andre barn opplever andre former for omsorgssvikt, eller lever i et hjem der vold og overgrep er en del av hverdagen. Jula er en ekstra sårbar tid for disse barna. Skole- og barnehageansatte bør være rustet til å se tegn til omsorgssvikt og overgrep, og uredde bruke meldeplikten sin.

Ikke alle barn opplever en jul med overflod av gaver og god mat. Over 105 000 barn lever under den definerte fattigdomsgrensen i Norge. Jula kan være en sterk påminnelse om en vanskelig livssituasjon. Flere organisasjoner har ordninger og arrangementer for å gi lavinntektshjem en bedre jul.

Alle barn ønsker bare å føle seg normale og være en del av gjengen. Jula kan være en tid der følelsen av å stå på utsiden blir forsterket. Barnehage, skole og SFO er de stedene utenom hjemmet barn og unge tilbringer mest tid i oppveksten. På den største omsorgsarenaen utenfor hjemmet skal barn kunne utvikle seg, være trygge og kjenne tilhørighet. Her skal alle barn ha den samme muligheten til å lykkes og være lykkelige, uavhengig av bakgrunn.
 Vi minner om ...


Følg oss på Facebook
Her publiserer vi aktuelt nyhetsstoff fra media, faginstanser og Kriseportalen: www.facebook.com/kriseportalen

Flere mottakere av nyhetsbrev?
Dette nyhetsbrevet går i utgangspunktet til administrator for abonnementet, som igjen bør distribuere det videre til øvrige brukere. Om dere ønsker at flere skal motta informasjon fra oss direkte, send oss gjerne epost-adressene.

Kundeservice
Fri teknisk og faglig kundeservice er en del av abonnementet. Ikke nøl med å kontakte oss på kundeservice@kriseportalen.no eller 70 24 50 60 om det skulle være noe vi kan hjelpe til med.