Du er her

Prosesshjelp hos Personalomsorg AS

Prosesshjelp

PDF

Mange utfordringer bør følges over tid for å skape varig endring. Personalomsorg ønsker å arbeide langsiktig, og kan tilby prosesshjelp på flere områder:

Verdier, mål og strategier
Vi kan hjelpe til med prosesser for å definere verdigrunnlag, visjon, målsøk og operative mål. Videre kan vi bidra til å definere kvalitetspolitikk og kommunikasjon av denne for å gjøre den operativ.
 
Teambygging og utvikling av samarbeid
Teambygging og teamutvikling er viktig når nye mennesker kommer inn i organisasjonen, ved nye oppgaver eller etter samarbeidsproblemer. Vi vektlegger kjennskap som gir trygghet, felles forventinger som gir motivasjon, felles verdigrunnlag som gir identitet, felles mål som gir retning, rolleavklaring som gir arbeidsfordeling og spilleregler som gir gode arbeidsvilkår.