Du er her

Personalhåndbok fra Personalomsorg AS

Personalhåndbok

PDF

Personalomsorg lager personalhåndbøker for den enkelte virksomhet etter gjeldene lover, forskrifter og avtaleverker. Vi involverer ledelse, tillitsmannsapparat og verneombud for å sette virksomhetens politikk og praksis på dagsorden. Personalhåndbøker skal være levende dokumenter, der vi også kan påta oss nødvendig oppdatering.